İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Apartmanlarda Ortak Alanlar Kiraya Verilebilir Mi?

Apartmanlarda Ortak Alanlar Kiraya Verilebilir Mi?

Apartmanlarda Ortak Alanlar Kiraya Verilebilir Mi?

Evet, kiraya verilebilir.

Ama kim kiraya verebilir, nasıl kiraya verilebilir?

Buyrun birlikte bakalım.

Öncelikle ortak olanlar nelerdir, nereler ortak alan sayılır?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 4. Maddesi ortak alanları şöyle tanımlıyor.

Ortak yerler: Ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı yerler ve şeyler bu Kanun gereğince her halde ortak yer sayılır.

a)

- Temeller ve ana duvarlar,

- Taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş,

- Kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar,

- Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar,

- Tavan ve tabanlar, avlular,

- Genel giriş kapıları,

- Antreler,

- Merdivenler,

- Asansörler,

- Sahanlıklar,

- Koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar,

- Kapıcı daire veya odaları,

- Genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri,

- Genel kömürlük ve ortak garajlar,

- Elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar,

- Kalorifer daireleri,

- Kuyu ve sarnıçlar,

- Yapının genel su depoları, sığınaklar,

b) Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki

- Kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile

Kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler sıcak ve soğuk hava tesisleri,

c)

- Çatılar,

- Bacalar,

Genel dam terasları,

Yağmur olukları,

Yangın emniyet merdivenleri.

Yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de (Ortak yer) konusuna girer.


Bağımsız bölümün kullanımına tahsis edilmiş yerler dışındaki tüm alanlar ile yönetim planında özellikle belirli bir kişi veya bağımsızın kullanımına tahsis edilmemiş alanlardır.

Ortak Alanlar Nasıl Kiraya Verilebilir.
Kat maliklerinin tamamının oy birliğiyle vereceği karar veya yine oy birliğiyle görevlendireceği yönetici veya kişilerce kiraya verilebilir.

Peki oy çokluğuyla neden kiraya verilmesin ki diyebilirsiniz. 

Sorunuzu sormakta haklısınız, çünkü mantıklı olan oy çokluğuyla verilmesini çağrıştırıyor.  Böyle düşünsek te kanun buna izin vermiyor. Kanunun 45. Maddesi “Anagayrimenkulün bir hakla kayıtlanması veya arsanın bölünmesi ve bölünen kısmın mülkiyetinin başkasına devrolunması gibi temliki tasarruflar veya anayapının dış duvarlarının, çatı veya damının reklam maksadiyle kiralanması gibi önemli yönetim işleri ancak bütün kat maliklerinin oybirliğiyle verecekleri karar üzerine yapılabilir” hükmü gereği oy birliğini zorunlu kılıyor.

Mevcut hüküm böyle iken oy çokluğuyla veya oyçokluğuyla seçilmiş olan yönetici veya yönetim kurulu veya herhangi bir kişinin yapacağı kiralama yanlış olur.

Kanunun hükmü kesin olarak oy birliğini şart koşuyor.
Oy birliğiyle alınan kararla, oy birliğiyle seçilmiş ve kiralamaya yetkilendirilmiş yönetici, yönetim kurulu veya kişilerce kiraya verilebilir. Kategoriler
+905052377901

gayrimenkul.city, Tüm Hakları Saklıdır.

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir