İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

SATIŞ İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

SATIŞ İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
  • Taraflara varsa temsilcilerine ait Kimlik Belgesi
  • Yabancılar için kendi ülkesince düzenlenmiş kimlik belgesi veya pasaport
  • Satıcı 1 adet, Alıcı 2 adet fotoğraf,
  • Temsil varsa temsil, vasi kararı, vekâletname vb.
  • Taşınmazın bulunduğu Belediyeden alıan Emlak Rayiç Belgesi,
  • Taraflardan biri yabancı ise, taşınmaza ilişkin Değerleme Raporu  Tarafından Düzenlenmiş değerleme raporu,
  • Taşınmazın ait tapu senedi örneği,
  • Binalar için DASK poliçesi,

ile müracaat edilir.

Tapu idaresince belgeler incelenir. Satış için engel görülmemesi halinde tarafların ödeyecekleri harç ve döner sermaye miktarları kişilerin telefonlarına mesaj ile bildirilir.

Satış beyan değerinden, taraflar için ayrı ayrı olmak üzere binde 20 (%2) oranında harç ile döner sermaye ücretleri ödenir. 

Taraflar arasındaki alacak verecek ödemesi kişilerin kendi aralarında anlaşacakları usulle ödenir. Bunun için Takasbank sistemini tavsiye ediyoruz.

Takasbank; Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü sistemiyle entegre olarak çalışan güvenli bir sistem olarak hizmet vermektedir.


https://www.gayrimenkul.city/iletisim/Kategoriler
+905052377901

gayrimenkul.city, Tüm Hakları Saklıdır.

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir