İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Müşteri Onay Sözleşmesi

Müşteri Onay Sözleşmesi

Tarih:

 

Taraflar:

1.Profesyonel Gayrimenkul City

Adres:

Telefon:

E-posta:

 

2.Müşteri

Ad Soyad:

Telefon:

E-posta:

 

Sözleşmenin Konusu:

Bu sözleşmenin konusu, Profesyonel Gayrimenkul City tarafından Google ve Facebook'ta verilecek sponsorlu reklamlar aracılığıyla toplanan müşteri iletişim bilgilerinin, Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat kapsamında işlenmesine ilişkin şartların belirlenmesidir.

 

Müşterinin Onayı:

Müşteri, Profesyonel Gayrimenkul City tarafından Google ve Facebook'ta verilecek sponsorlu reklamlara tıklayarak veya reklamlarda bulunan formu doldurarak aşağıdaki bilgilerin işlenmesine açıkça onay vermektedir:

 

Ad soyad

Telefon numarası

E-posta adresi

 

Verilerin İşlenme Amacı:

Toplanan müşteri iletişim bilgileri, Profesyonel Gayrimenkul City tarafından aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenecektir:

Müşteriye gayrimenkul alım-satım veya kiralama konularında bilgi ve danışmanlık hizmeti sunmak

Pazarlama ve reklam faaliyetleri yürütmek

Müşteri memnuniyetini ölçmek ve geliştirmek

 

Verilerin İşlenme Şekli:

Veriler, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, elektronik ortamda veya kağıt ortamında işlenebilecektir.

 

Verilerin Aktarılması:

Toplanan veriler, Profesyonel Gayrimenkul City'nin iş ortaklarına ve yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için gerekli olan kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 

Verilerin Saklanma Süresi:

Veriler, işlenme amacının sona ermesi ve/veya yasal mevzuatın öngördüğü süre boyunca saklanacaktır.

 

Müşterinin Hakları:

Müşteri, KVKK'nın 11. maddesine göre aşağıdaki haklara sahiptir:

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

Kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin sebebin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini talep etme,

İşlenen verilerin üçüncü kişilere aktarılmış olması halinde bu kişilerin de bilgilendirilmesini talep etme,

İşlemenin otomatik sistemler vasıtasıyla yapılması ve bu işlemin sonucunda kendisine karşı hukuksal sonuçlar doğurması veya benzer şekilde önemli bir etkiye sahip olması halinde, insan müdahalesinin sağlanmasını talep etme,

Kişisel verilerinin KVKK'ya aykırı olarak işlenmesi halinde zararının tazminini talep etme.

Müşteri, yukarıda sayılan haklardan herhangi birini kullanmak için Profesyonel Gayrimenkul City'ye yazılı başvuruda bulunabilir.**

 

Sözleşmenin Feshi:

Müşteri, bu sözleşmeyi her zaman feshedebilir. Fesih için Profesyonel Gayrimenkul City'ye yazılı başvuru yapılması yeterlidir.

 

Yürürlük:

Bu sözleşme, müşterinin formu doldurması veya reklamlara tıklamasıyla yürürlüğe girer.

 

Yetkili Mahkeme:

Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

Hüküm Bulunmayan Hususlar:

Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hususlarda KVKK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Müşteri, bu sözleşmeyi okuduğunu ve anladığını ve sözleşmede yer alan tüm şartları kabul ettiğini beyan eder.

 

Müşteri:

(imza)

Profesyonel Gayrimenkul City:

(imza)

Hizmetlerimiz
+902129232434

gayrimenkul.city, Tüm Hakları Saklıdır.

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir