İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Aile Konutu Şerhi Nedir?

 Aile Konutu Şerhi Nedir?

 ✍️ Aile Konutu Şerhi Nedir?

Aile konutu şerhi, eşlerin birlikte yaşadıkları evi korumak için önemli bir hukuki araçtır. Bu şerh, eşlerden birinin diğerinin izni olmadan taşınmaz üzerinde tasarruf yapmasını engeller ve bu sayede eşlerin haklarını korur.


Aile konutu, eşlerin birlikte yaşadıkları veya birlikte yaşamak üzere karar verdikleri meskendir. Aile konutu şerhi, taşınmazın aile konutu olarak kullanıldığını gösteren belgelerle birlikte, taşınmazın maliki olan veya olmayan eş tarafından konulabilir.


Aile konutu şerhi koydurmak için, taşınmazın bulunduğu yerdeki tapu dairesine başvuru yapılması gerekir.

✅ Aile konutu şerhi, taşınmazın aile konutu olduğunu gösteren ve tapuya şerh edilen bir belgedir.

✅ Aile konutu şerhi koydurmak için eşlerin evli olması ve taşınmazın aile konutu olarak kullanılıyor olması gerekir.

✅ Aile konutu şerhi, eşlerin birbirlerini korumak için kullanabilecekleri önemli bir hukuki araçtır.

✅ Tapudaki arsa, bahçe gibi olan yerler üzerinde konut yapılmış ve cins değişikliği henüz gerçekleşmemişse, aile konutu olarak kabul edilebilir.

✅ Tapudaki vasfı dükkân, iş yeri gibi olan yerler aile konutu olamaz.

✅ Aile konutu şerhi, eşlerin birlikte oturmadıkları veya hiç oturmadıkları taşınmazlara konulamaz.


✍️ Aile konutu şerhinin hukuki sonuçları:

Aile konutu şerhi, eşlerden birinin diğerinin izni olmadan taşınmaz üzerinde;

✅ Aile konutunu satamaz, kiraya veremez veya ipotek, intifa, oturma gibi hakları tesis ettiremez.

✅ Kira sözleşmesini feshedemez.

✅ Taşınmazı devredemez

✅ Taşınmazın kullanımını sınırlayıcı şahsi haklar kurma hakkı veremez.

✅ Taşınmazın niteliğini bozucu değişiklikler yapamaz.

✍️ Boşanma durumunda eşler, aile konutunda kimin kalacağı ve ev eşyasını kimin kullanacağı konusunda anlaşabilirler. Eşler anlaşamazlarsa, hâkim hakkaniyete uygun olarak karar verir.

✍️ Aile konutu şerhi, ilgili tapu dairesine başvurularak kaldırılabilir. Başvuruda, taşınmazın aile konutu olarak kullanılmadığına dair belgeler ve eşlerin evlilik cüzdanı ibraz edilmelidir.

✍️ Aile konutu şerhi, taşınmazın satışını engellemez. Ancak, taşınmazın satılması için diğer eşin rızası gerekir.#emlak #gayrimenkul #İstanbul #şerhler
Kategoriler
+905052377901

gayrimenkul.city, Tüm Hakları Saklıdır.

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir