İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Kamulaştırma Nedir?

Kamulaştırma Nedir?

✅Kamulaştırma Nedir?

Kamulaştırma, kamu yararı için özel mülkiyete konu taşınmaz malların, mülkiyet sahibinin rızası aranmaksızın, bedel karşılığında kamuya geçirilmesidir.

Kamulaştırma kararını kim nasıl verir?

Kamulaştırma kararı, kamulaştırmayı yapmaya yetkili olan kamu idaresince verilir. Kamulaştırma yapmaya yetkili kamu idareleri şunlardır:

❗Devlet kurumları

❗İl özel idaresi

❗Belediyeler

❗ Kamu tüzel kişiliği niteliğindeki şirketler


✍️ Kamulaştırma kararı, kamulaştırmayı yapmaya yetkili idarenin yetkili organı tarafından verilir. Bu organ, kamu idarelerinin teşkilat kanununda veya ilgili mevzuatta belirlenmiştir.


Kamulaştırma kararının tebliği üzerine, malik şu hususlara dikkat etmelidir:

❗Kamulaştırma bedeline itiraz edebilir.

❗Kamulaştırma bedelinin tespiti için bilirkişi incelemesi yapılmasını talep edebilir.

❗Kamulaştırma bedelinin kendisine ödenmesini talep edebilir.


✍️ Kamulaştırmaya nereye nasıl itiraz edebilirler?

❗Kamulaştırma bedeline itiraz, kamulaştırmayı yapan idareye yapılır. ❗Kamulaştırma bedeline yapılan itiraz, idare tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

❗Kamulaştırma bedeline yapılan itiraza ilişkin karara karşı, idarenin bulunduğu yerdeki idare mahkemesinde dava açılabilir.


✍️ Kamulaştırma amacına uygun işlem yapılmayan gayrimenkulü geri alabilir mi?

Kamulaştırma amacına uygun işlem yapılmayan gayrimenkul, kamulaştırmayı yapan idare tarafından geri verilebilir. Bunun için, kamulaştırmayı yapan idareye bir dilekçe ile başvurulması gerekir. Dilekçede, kamulaştırmanın amacına uygun işlem yapılmadığı gerekçesi ile gayrimenkulün geri verilmesi talep edilir. İdare, dilekçeyi değerlendirir ve karara bağlar. İdarenin kararı, idarenin bulunduğu yerdeki idare mahkemesinde dava konusu edilebilir.


⁉️Kamulaştırılmış gayrimenkulün başkalarına satıldığını düşünen malikin hakları nelerdir?


Kamulaştırılmış gayrimenkulün başkalarına satıldığını düşünen malik, kamulaştırmayı yapan idareye bir dilekçe ile başvurarak bilgi talep edebilir. İdare, dilekçeyi değerlendirir ve bilgi verir. İdarenin verdiği bilgiye göre, kamulaştırılmış gayrimenkulün başkalarına satıldığının tespiti halinde, malik, idareye karşı tapu iptal davası açabilir.


✍️Kamulaştırma ile ilgili diğer önemli hususlar

❗Kamulaştırma bedeli, taşınmazın rayiç bedeli üzerinden tespit edilir.

❗Kamulaştırma bedeli, taşınmazın mülkiyetinin kamuya geçirilmesini takiben ödenir.

❗Kamulaştırma bedelinin ödenmemesi halinde, malik, idare aleyhine icra takibi başlatabilir.


#emlak #gayrimenkul #kamulaştırma #istanbulKategoriler
+905052377901

gayrimenkul.city, Tüm Hakları Saklıdır.

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir