İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Önalım (şufa) Hakkı Nedir?

Önalım (şufa) Hakkı Nedir?

Önalım (şufa) Hakkı Nedir?

Paylı mülkiyetlerde, bir paydaşın kendi payını üçüncü bir kişiye satması halinde diğer paydaşlara o payı öncelikle satın alma imkanını veren bir haktır. Bu hak, taşınmazın mülkiyetinin korunmasını ve paydaşların mülkiyet haklarına saygı gösterilmesini amaçlamaktadır.


 Kimler Önalım Hakkını Kullanabilir?

Yasal önalım hakkı, yalnızca paylı mülkiyet söz konusu olduğunda geçerlidir. Bu nedenle, mülkiyet tek bir kişide olduğunda önalım hakkı kullanılamaz.

Yasal önalım hakkı, paylı mülkiyet üzerinde pay sahibi olan kişilere aittir. Bu kişiler, satışın kendilerine bildirildiği tarihten itibaren 3 ay ve herhalde satışın üzerinden 2 yıl geçmekle önalım hakkını kullanabilirler.

Sözleşmeden doğan önalım hakkı, ise paylı mülkiyet üzerinde pay sahibi olmasa da, bir sözleşmeye dayanarak önalım hakkı kazanan kişilere aittir. Bu kişilerin önalım hakkı, sözleşmede belirtilen süre içinde kullanılabilir.


Önalım Hakkı Nasıl Kullanılır?

  • ✔ Önalım hakkı, satışın kendilerine bildirildiği tarihten itibaren 3 ay ve herhalde satışın üzerinden 2 yıl geçmekle düşer. Bu nedenle, önalım hakkının kullanılması için öncelikle satışın bildirilmesi gerekmektedir.
  • ✔ Satış, paydaşa yazılı olarak veya noter aracılığıyla bildirilmelidir.
  • ✔ Satış bildirimi, satışın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde yapılmalıdır.
  • ✔ Satış bildirimi yapıldıktan sonra, önalım hakkı sahibi, satış bedeli ve masraflarını ödeyerek, taşınmazın payını satın alma hakkına sahiptir.
  • ✔ Bu hak, taşınmazın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesinde açılacak bir dava ile kullanılabilir.


Dikkat Edilecek Hususlar

  • ✔ Satış, paydaşa yazılı olarak veya noter aracılığıyla bildirilmelidir.
  • ✔ Satış bildirimi, satışın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde yapılmalıdır.
  • ✔ Önalım hakkı, satışın kendilerine bildirildiği tarihten itibaren 3 ay ve herhalde satışın üzerinden 2 yıl geçmekle düşer.
  • ✔ Önalım hakkı sahibi, satış bedeli ve masraflarını ödeyerek, taşınmazın payını satın alma hakkına sahiptir.


Önalım hakkının kullanılması, taşınmazın mülkiyetinin korunması ve paydaşların mülkiyet haklarına saygı gösterilmesi açısından önemli bir haktır. ⁉ Bu nedenle, önalım hakkının kullanılması konusunda dikkatli olunması ve bu konuda hukuki danışmanlık alınması tavsiye edilmektedir.


#şufahakkı #önalımhakkı #paylımülkiyet #taşınmaz #mülkiyetKategoriler
+902129232434

gayrimenkul.city, Tüm Hakları Saklıdır.

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir