İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Tapuda Şerh Nedir?

Tapuda Şerh Nedir?

Tapuda Şerh Nedir?

Tapuda şerh, taşınmaz malın mülkiyet hakkına ilişkin kısıtlamaları gösteren bir işlemdir ve tapu kütüğünün şerhler bölümüne işlenir. Şerh, taşınmaz malın üçüncü kişilere karşı durumunu gösterir ve taşınmaz malın satılması, ipotek edilmesi gibi işlemlerde dikkate alınır ve taşınmazı satın almak isteyen kişilere sınırlı kullanım hakkının bulunduğunu gösteren uyarı niteliği taşır. 

Takyidat

Takyidat, tapu kütüğünün "beyanlar" bölümünde yer alan ve taşınmaz malın mülkiyet hakkına ilişkin şerhlerin dışındaki kısıtlamaları gösteren bir işlemdir. Taşınmaz malın mülkiyet hakkını doğrudan etkilemeyen bir kayıttır. Tapu kütüğünde, taşınmaz malın mülkiyetinin üzerinde herhangi bir haciz, ipotek, şerh gibi kayıt veya kısıtlama bulunmadığını gösterir. Taşınmaz malın satılması, ipotek edilmesi gibi işlemlerde dikkate alınmaz.

Tapuda Şerh Varsa

Şerh, taşınmaz malın mülkiyet hakkını kısıtlayan bir uygulamadır. Şerh konulan taşınmaz mal üzerinde, şerhin içeriğine göre farklı kısıtlamalar olabilir. Örneğin, satış vaadi şerhi konulan taşınmazın başkasına satılması, önalım hakkı şerhi konulan taşınmazın başkasına satılmasında öncelik hakkının kullanılması gibi. Şerh, taşınmaz malın değerini düşürebilir ve satışını zorlaştırabilir.

Bazı Şerh Türleri

  • Satış vaadi şerhi: Bir taşınmaz malın ileri bir tarihte satılacağı yönündeki sözleşmenin tapu kütüğüne işlenmesine satış vaadi şerhi denir.

  • Önalım hakkı şerhi: Paylı mülkiyet tapularında, bir payın üçüncü bir kişiye satılması halinde, diğer paydaşların payı satın alma hakkını sağlayan şerhe önalım hakkı şerhi denir.

  • İpotek şerhi: Bir taşınmaz malın, borçlu tarafından borcunu temin etmek amacıyla alacaklıya verildiğini gösteren şerhe ipotek şerhi denir.

  • Geri alım hakkı şerhi: Bir taşınmaz malın, satıcı tarafından, belirli bir süre içinde geri alınmasını sağlayan şerhe geri alım hakkı şerhi denir.

  • Aile konutu şerhi: Bir taşınmaz malın, aile konutu olarak kullanıldığını gösteren şerhe aile konutu şerhi denir.

  • İhtiyati haciz şerhi: Bir alacaklının, borçlunun mallarına ihtiyati olarak haciz koymasını sağlayan şerhe ihtiyati haciz şerhi denir.

Özet:

  • Şerh, taşınmaz malın mülkiyet hakkını kısıtlayan bir uygulamadır.

  • Takyidat, taşınmaz malın mülkiyetinin üzerinde herhangi bir kayıt veya kısıtlama bulunmadığını gösteren bir uygulamadır.

  • Şerh konulan taşınmaz mal üzerinde, şerhin içeriğine göre farklı kısıtlamalar olabilir.

Sonuç olarak, tapudaki şerhler, taşınmaz malın mülkiyetinin devrini ve değerini etkileyebilecek önemli işlemlerdir. Taşınmaz mal satın almadan önce, tapudaki şerhlerin neler olduğunu kontrol etmek gerekir.

#tapuşerhi #tapu #şerh #takyidat #gayrimenkul  #emlak #hukuki

#yasa
Kategoriler
+905052377901

gayrimenkul.city, Tüm Hakları Saklıdır.

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir