İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Yönetim Planı Nedir?

Yönetim Planı Nedir?

Yönetim Planı Nedir?

✍️ Kat mülkiyetine konu olan toplu yapılarda ortak alanların ve hizmetlerin kullanım amaç ve usullerini, yönetim ve denetim gibi hususları düzenleyen, bütün kat maliklerini ve kullanım hakkı bulunanları bağlayan bir sözleşmedir.

✍️ Yönetim planının amacı, toplu yapılarda düzeni sağlamak, tarafların haklarını ve menfaatlerini korumaktır.

✍️ Yönetim planı kat irtifakı kurulurken onaylı mimari proje ile tapu kütüğüne eklenir. Kat mülkiyeti kütüğünün (Beyanlar) hanesinde gösterilir ve kat mülkiyetinin kuruluş belgeleri arasında saklanır.

✍️ Yönetim plânı, toplu yapı bağımsız bölümlerinin tamsayısının beşte dördünün oyu ile değiştirilebilir.

✍️ Toplu yapılarda yönetim planı, düzeni sağlamak, tarafların haklarını ve menfaatlerini korumak açısından oldukça önemlidir. Yönetim planı, toplu yapının işleyişine ilişkin temel kuralları belirlediği için, tarafların yönetime ilişkin haklarını ve sorumluluklarını netleştirir.

✍️ Toplu yapıda yönetim tarzının belirlenmesi, ortak giderlerin belirlenmesi, ortak yerlerin kullanımı ve korunması, kat maliklerinin hakları ve sorumluluklarının belirlenmesini sağlar.


‼️Yönetim Planı Aşağıdaki Hususları Düzenler?

✅ Ortak alanların ve hizmetlerin kullanımı

✅ Yönetim ve denetim

Yönetici ve denetçilerin görev ve yetkileri

✅ Ortak giderlerin tahsili ve giderlere katılma

✅ Anagayrimenkulün bakımı ve onarımı

✅ Ortak taşınmaz üzerindeki hakların devri


✍️Toplu Yapılarda Yönetim Planının Önemi

✅ Yönetim planı ile ortak alanların ve hizmetlerin kullanımı, yönetim ve denetim gibi hususlar düzenlenir. Bu sayede, toplu yapının düzenli ve verimli bir şekilde yönetilmesi sağlanır.

✅ Yönetim planı ile ortak alanların ve hizmetlerin kullanımı, kat maliklerinin eşitlik ve hakkaniyet ilkeleri gözetilerek düzenlenir. Bu sayede, ortak alanların ve hizmetlerin herkes tarafından adil bir şekilde kullanılması sağlanır.

✅ Yönetim planı ile yönetim ve denetim, kat malikleri kurulunun yetkisindedir. Yönetim planı ile yönetici ve denetçilerin görev ve yetkileri belirlenir. Bu sayede, toplu yapının yönetimi ve denetimi etkin bir şekilde sağlanır.

✅ Yönetim planı ile anagayrimenkulün bakımı ve onarımı, kat malikleri kurulunun yetkisindedir. Yönetim planı ile bakım ve onarım giderlerinin tahsili ve giderlere katılım belirlenir. Bu sayede, anagayrimenkulün bakımı ve onarımı düzenli bir şekilde yapılır.

✅ Yönetim planı ile ortak alanlar üzerindeki hakların devri, kat malikleri kurulunun yetkisindedir. Yönetim planı ile ortak taşınmaz üzerindeki hakların devrine ilişkin şartlar belirlenir.#emlak#gayrimenkul#yonetimplanı#istanbul#ataşehir#kadıköyKategoriler
+905052377901

gayrimenkul.city, Tüm Hakları Saklıdır.

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir